Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem!

Wstęp

1. Regulamin jest objety prawami autorskimi.

2. Każde postanowienia regulaminu, które zostały w nim zawarte mogą ulec w każdej chwili zmianie, dodaniu lub usunięciu. Właściciel serwisu nie ma obowiązku informować użytkowników o jego zmianie.

3. Nieznajomość regulaminu bądź jego niezrozumienie nie zwalnia od jego nieprzestrzegania.

4. Każdy użytkownik automatycznie akceptuje postanowienia regulaminu.

5. Zabrania się spieniężać usług zakupionych w naszym serwisie.

6. Strona wwww.chlebeekclicker.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać usługi elektroniczne.

7. Serwis internetowy działający pod adresem www.chlebeekclicker.pl, prowadzony jest przez firmę Mikołaj Rolbiecki ITChlebeek, ul.Główna 73/2 89-620 Silno, NIP: 5552126693 REGON: 387716804.

Definicje

1. Regulamin - Zbiór zasad ogólnie pojętych w serwisie.

2. Użytkownik - Każda osoba korzystająca z serwisu.

Płatności

1. Obsługa płatności: ePłatności Sp. z o.o. Sp. k. NIP: 5512627897 REGON: 366165170 KRS: 0000655383

Zakup usługi

1. Aby złożyć zamówienie należy wybrać konkretną rzecz oraz formę płatności, nacisnąć przycisk "ZAKUP". Wypełnić formularz po którego wypełnieniu kupujący jest przenoszony na stronę, gdzie dokonuje się płatność (w przypadku systemu SMS płatność odbywa się na stronie). Po sfinalizowaniu zamówienia, kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem zakupu. (Jest on niezbędny do udzielenia reklamacji). [Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędnie uzupełniony formularz.

Reklamacje

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczona usługa jest niezgodna z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany usługi na nową. Zwrócenie zamówionej usługi następuje na rachunek www.chlebeekclicker.pl, który pokrywa związane z tym koszty. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu zwracana jest nowa usługa w miejsce niezgodnej z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, www.chlebeekclicker.pl zareklamowaną usługe zwraca na własny koszt.
EMAIL: [email protected]
TELEFON: +48506915916